Må du ha attest til skole pga. sykdom må du bestille time.

Det må da bestilles time fra første sykdomsdag.