Aktuelt

Påska 2021:

Vi stenger etter lunch ons. 31.03.21. Vanlig åpningstid igjen fra og med tirs. 06.04.21. 


Korona-vaksine

Det er kommunen du bor i som helt og holdent arrangerer vaksinasjon. Vi har ingen doser her ved vårt senter, og har ingen innvirkning på prioriterngsrekkefølge. Vi har imidlertid sendt inn lister for alle våre pasienter født 1957 - 2003, der antall risikofaktorer er angitt


Influensavaksine 2020/2021

Fra 1. desember kan alle ringe oss og bestille time for influensavaksinering, selv om man ikke tilhører risikogrupper som nevnt under. . 


Følgende risikogrupper anbefales influensavaksine, dvs. at de bør vaksinere seg:

 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter (pas. som bruker cellegift eller har f.eks. alvorlig leukemi)
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. 


Koronavirus

Se startside for informasjon. Muligheten for direktebestillling av time elektronisk via ePortal bortfaller midlertidig. Vi tilstreber å følge helsemyndighetenes anbefalinger til enhver tid (se helsenorge.no og fhi.no).


Ny lege ved Charlottenlund legesenter

Fra mars 2020 har Ole Christian Mehlum starter i nyopprettet fastlegehjemmel hos oss, med mange ledige plasser for nye pasienter. For å få Ole Christian som din nye fastlege: Gå inn på helsenorge.no (internett) eller ring evt. Helfos fastlegetelefon: 23 32 70 00. For utfyllende informasjon om Ole Christian: Se under "Om oss" på vår hjemmeside.

Time etter røntgen

Bestill legetime minimum 14 dager etter billedundersøkelsen (MR/CT/ultralyd/røntgen), da det dessverre kan ta så lang tid før vi får skriftlig svar fra røntgeninstituttet. Unntaket er hvis legen din har gjort konkret avtale om å kontakte deg ang. svar.ATTESTER

Vedrørende attester til skole ved sykdom.

Må du ha attest til skole pga. sykdom må du bestille time. Det må da bestilles time fra første sykdomsdag.

Førerkortattester

Standard pris for førerkortattest er 600 kr (per november 2019)


FRIKORT

Det er viktig at du som pasient foreviser frikort når du har fått dette. Det kan gå en tid fra du får kortet, til informasjon om dette fra HELFO havner automatisk inn i vårt journalsystem. Får du en regning fra oss uten at frikort er registrert så må den betales i sin helhet til Melin (leverandør av vår betalingsautomat).HELSEKONTROLLER

Kan bestilles ved legesenteret, som vanlige konsultasjoner. ved spesielle attester for opptak til skole / utdanning, yrkesattester o.l. finnes egne takster

Praktisk info


Avbestille time, eller endre timeavtale


Avbestill via ePortal (se startside) eller ring oss (tlf. 73 84 81 80). Dette må skje innen 24 timer eller senest èn virkedag før konsultasjonen skal finne sted, ellers blir du tilsendt regning for timen (du kan f.eks. ikke sende melding hit en søndag og avbestille time på mandag).

All fakturering og innkreving administreres av Melin Medical. Kontakt vedrørende faktura må derfor utelukkende rettes til dem. Dette kan du gjøre via telefon 21627300. Det tilkommer et gebyr på kr 58,- per faktura. Dersom du ikke betaler samme dag som regningskort hos oss opprettes, blir det automatisk sendt faktura med gebyr.

Nye pasienter / Overføring av journal

Som ny pasient registreres du først i våre systemer den 1. i den måned du har fått fastlege her. I tillegg må telefonnummer registreres for at du skal kunne benytte deg av vår sms- løsning. Av den grunn må alle nye pasienter ringe oss for resept og timebestilling første gang.


Overføring av journal fra tidligere fastlege går ikke automatisk. Du må selv ta kontakt med det aktuelle legekontoret og be om å få journalen oversendt til oss.

HAR DU ENDRET ADRESSE, TELEFONNUMMER ELLER ARBEIDSPLASS?

Husk å informere oss om endring av adresse, telefonnummer eller arbeidsplass. Med korrekte opplysninger er vi bedre rustet til å hjelpe deg.

ØYEBLIKKELIG HJELP

Vi har innført "time samme dag". Det betyr at du kan få haste timer samme dag eller time som omhandler ett problem. Kontakt oss fra kl. 08, så prøver vi å finne en ledig time til deg. Det er ingen garanti for å få time samme dag.

Egenandel hos lege

Når du går til legen, får du dekket mesteparten av utgiftene dine til behandlingen. Vanligvis må du betale en egenandel som teller med i opptjeningen til frikort for egenandelstak 1.

Noen grupper slipper å betale egenandel for undersøkelse og behandling hos fastlegen. Dette gjelder blant annet

 • barn under 16 år
 • barn og ungdom under 18 år som får psykoterapeutisk behandling
 • personer som har vedtak om yrkesskade fra Nav
 • soldater i førstegangstjeneste
 • gravide på svangerskapskontroll
 • personer som har allmennfarlige smittsomme sykdommer eller personer man mistenker har en slik sykdom, for eksempel klamydia og gonoré.

Ta kontakt med oss